Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 zorgt de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ervoor dat mensen met tijdelijke contracten meer rechten krijgen, het ontslagrecht eerlijk wordt en mensen die gaan werken vanuit de WW netto meer overhouden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verheugd dat de nieuwe regels zorgen voor een rechtvaardige en eerlijke arbeidsmarkt. ‘Nu hebben mensen met tijdelijke contracten geen of nauwelijks rechten, krijgen sommigen bij ontslag een zak vol geld mee en anderen helemaal niets. Aan die ongelijke behandeling komt nu een einde.’

Tijdelijke contracten: 

Er zijn nu nog te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en tijdelijke contracten. Daarom krijgen mensen met een tijdelijk contract meer zekerheid op hun werk en inkomen. Zo moeten ze na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar. 
Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel 3 maanden. 

Ontslag: 

Het ontslagrecht wordt eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Er komt één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Transitievergoeding: 

Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben straks onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Iemand moet tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is initiatief van de werkgever beëindigd. 
De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar als men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal 75 duizend euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die jaarlijks meer dan dat bedrag verdienen. 

WW: 

Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan voordat ze werkloosheid werden, houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig cent gehouden worden. 
In plaats van de gewerkte uren te verrekenen worden na 1 juli de inkomsten verrekend. Dat kan betekenen dat mensen eenmalig in de eerste maand van werkloosheid twee à drie weken later hun uitkering ontvangen.

Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit de WW wordt na een half jaar al het werk als passend gezien. 

Www. mijnwerkenzekerheid.nl 

Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe regels is er op de website van www.mijnwerkenzekerheid.nl informatie op maat te vinden. Daarnaast is er een online tool waarmee het eventuele recht op en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald. En er is een ‘Contractencheck’ met advies op maat over de vraag of een volgend contract vast of tijdelijk kan zijn. 
Per 1 januari 2015 zijn al eerdere maatregelen ingegaan zoals de gelijktrekking van de ontslagbescherming van payrollwerknemers met werknemers die rechtstreeks ingeschreven staan bij de werkgever. Die veranderingen staan op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/kabinetsplannen-positie-flexwerkers

Dag van de loopbaan op zaterdag 26 september

Zaterdag 26 september a.s. organiseert Wingfield een loopbaandag voor iedereen die aan de slag wil met zijn of haar loopbaan. Op deze dag kun je een individueel adviesgesprek van 45 minuten voeren met één van onze loopbaanadviseurs over b.v.:

– Een nieuwe stap die je wilt zetten in je loopbaan
– Een check van je CV of LinkedIn profiel
– Het vinden van een nieuwe baan
– etc.

Of je kunt deelnemen aan één van de volgende workshops:

– Een baan vinden in 2015   (10.00-12.00 uur)
– Online personal branding   (12.30-14.30 uur)

Daarnaast kan iedere deelnemer vooraf online een mobiliteits scan maken. Deelname aan deze dag kost slechts 15 euro. Wil je meer weten of je direct aanmelden? Stuur dan een bericht naar info@wingfield.nl.

Huub 2CarlaMark 1 (1)Han Zeilstra