De aanpak tot succes

‘De werkwijze en aanpak bij het starten van een eigen bedrijf’
Volledig traject of een quick start training; open inschrijving, start elke maand.
Volledig traject – 6 maanden
De doorlooptijd van de gesprekken ligt op minimaal zes maanden. Tenzij het traject wordt afgebroken vanwege bijvoorbeeld een no go advies. In de eerste maand is er wekelijks een gesprek, daarna is er elke twee weken een contactmoment met de kandidaat. Naast de individuele toetsing zijn er vier algemene trainingen:

  • SWOT analyse
  • Bedrijfsadministratie en belasting
  • Prijs en Product/dienst
  • Marketing

Los van de gesprekken en de trainingen zijn er veel externe bezoeken noodzakelijk: gesprekken met belasting en Kamer van Koophandel zijn essentieel, maar ook met de werkgever, het CWI, de gemeente, voor de ambulante handel met de marktmeester en een accountant. Als basis wordt het ondernemingsplan gebruikt, welke wordt uitgewerkt met ondersteunende literatuur en testen. Wat betreft het starten van een eigen bedrijf is de belasting waarmee de kandidaat te maken krijgt, groter dan bij outplacementtrajecten. Een volledige vrijstelling van werk is wenselijk.